Agrártudós


Veszélyes állapotok az őszi árpa vetésekben!

          Az őszi árpa nem éppen a leg télállóbb kalászosunk és meglehetősen „beteg” kultúra, azaz a rajta megtalálható kórokozók listája meglehetősen hosszú. E kórokozók közül elég sok olyan is akad, amely gyakorta jelentős kártételt is okoz hazánkban.

    

A még szinte el sem múlt tél közvetlen hatása az állományok lombozatára szerencsére meglehetősen kicsiny volt. Ugyanakkor a tavaszias meleg a téli hónapok során több kórokozó számára is kedvező feltételeket teremtett egy, a szokásos mértéket messze meghaladó fertőzöttség kialakulásához.

 

     Jelen időszakban az őszi árpák lombozatán négy olyan kórokozó is jelen van, amelyek durva kártétel és termésveszteség kialakítására is képesek. A nedvességkedvelő, de inkább a hűvösebb időjárás során uralkodó barna levélfoltosság, a szintén nedvességkedvelő, de inkább a meleget preferáló és nagyobb pusztító erővel bíró hálózatos levélfoltosság és a szinte mindenki által ismert, szintén hatalmas kártételre képes lisztharmat mellett ez év tavaszán az árpa törpe rozsdája is megjelent.

    

A törpe rozsda ( Puccinia hordei ) döntően meleg kedvelő faj, amely általában a tenyészidő vége felé szokott megjelenni és esetenként elhatalmasodni. Általában önmagában ez ellen a kórokozó ellen nem is szükséges fungicides védekezést beiktatni a technológiába. Idén viszont – sajnos – más lesz a helyzet. A szokásosnál melegebb téli hónapok hatására már kora tavasszal tömeges mértékű rozsda fertőzés észlelhető az őszi árpák lombozatás szerte az országban. Erőteljes, gyors kitavaszodás esetén ez a betegség korai, nagymértékű és gyors levélveszteséget képes okozni, amelynek hatása a termésre akár tonnás léptékű veszteség is lehet.

   

  A jelenlegi helyzetben az árpával foglalkozó termesztők elsődleges feladata kell, hogy legyen az állományok növénykórtani veszélyeztetettségének minél pontosabb felmérése. Az őszi árpa – néhány kivételtől eltekintve – általában egy, a szárbaindulás első harmadára időzített fungicides kezeléssel kellő mértékben megvédhető a kórokozóktól. Viszont idén sok helyütt, döntően a törpe rozsda rendkívül korai és erős fellépése miatt nem lehet várni a fungicides állományvédelemmel, hanem azt amint lehet, végre kell hajtani.

   

  Ez a kényszerből előre hozott fungicides kezelés viszont igencsak jó eséllyel nem fog a vegetációs időszak teljes idejére védelmet nyújtani, így – a kórokozók fertőzési nyomásától függően – lehetséges, hogy ezeket az állományokat később, a kalászolás, vagy a virágzás időszakában még egy fungicides állomány kezelésben kell részesíteni.

 

 

/Agrofil-SZMI Kft./